Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 31. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace týkající se léčivého přípravku ENSTILAR (ATC D05AX52) dle struktury specifikované v žádosti za období od 1.1.2016 – 31.12.2019.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument