Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 22. 3. 2020

Předmět žádosti:

Informace o objemu uhrazených léčivých přípravků a zdravotnických prostředků v roce 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložené dokumenty zde a zde.