Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle SÚKL kódů za období březen 2019 až únor 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu