Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu předepsaných balení a počtu osob, kterým tato balení byla předepsána, lékárnou vykázána a pojišťovnou uhrazena dle jednotlivých SÚKL kódů za období únor 2019 až leden 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu