Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 19. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených balení a výši úhrady léků dle jednotlivých SÚKL kódů za rok 2019 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument