Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 28. 5. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu uhrazených balení, výši úhrady léků a identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb za období leden 2017 – prosinec 2019 pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument