Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o léčbě atopické dermatitidy dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu