Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 23. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů za období leden 2019 až květen 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu