Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 26. 6. 2020

Předmět žádosti:

Poskytnutí informace o počtu uhrazených balení, výši úhrady léků za období leden 2018 – květen 2020, pro léčivé přípravky specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu