Kód pojišťovny

ČPZP vydává desítky tisíc potvrzení o bezdlužnosti

Ostrava, 15. března 2024 - Potvrzení o bezdlužnosti je dokladem o tom, že zaměstnavatel nebo pojištěnec nemá u zdravotní pojišťovny evidovány nedoplatky na pojistném a penále na veřejném zdravotním pojištění. Jen Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) přijala za rok 2023 téměř 37 000 žádostí o potvrzení bezdlužnosti. Od ledna již ČPZP eviduje přes 9 500 takových žádostí.

„Pokud občan, pojištěnec nebo zaměstnavatel potřebuje vystavit potvrzení o bezdlužnosti od České průmyslové zdravotní pojišťovny, stačí zaslat vyplněný formulář, který najde na webových stránkách ČPZP,“ vysvětluje mluvčí pojišťovny Elenka Mazurová.

Tiskopis obsahuje standardní náležitosti žádosti, tedy název právnické osoby či jméno a příjmení fyzické osoby, identifikační nebo rodné číslo, datum narození u zahraničních osob, adresu sídla či trvalého pobytu, datum, ke kterému má být potvrzení vydáno, způsob odeslání potvrzení, kontaktní údaje, datum podání žádosti a podpis žadatele. 

Potvrzení o bezdlužnosti zdarma do 30 dnů

Jestliže žadatel není zároveň příjemcem potvrzení, je třeba doložit pojišťovně plnou moc k zastupování nebo zbavení mlčenlivosti. Svoji žádost může do ČPZP zaslat elektronicky přes datovou schránku, E-podatelnu, E-přepážku neboli Portál ZP, přes mobilní aplikaci Zdraví v mobilu, případně poštou či osobně odevzdat na pobočce ČPZP. Potvrzení ČPZP vydává zdarma v zákonné lhůtě 30 dnů a zasílá ji standardně do datové schránky, na doručovací adresu, anebo ji předá žadateli osobně v tištěné podobě na pobočce ČPZP.

Žádosti o potvrzení bezdlužnosti mohou poslat do zdravotní pojišťovny všechny fyzické i právnické osoby, které takové potvrzení potřebují. Tedy zaměstnavatelé, dále statutární zástupci organizací, ale také občané, respektive pojištěnci ČPZP. Potvrzení bezdlužnosti si žádají rovněž společnosti, podnikatelé a osoby, které nejsou a nebyly v pojistném vztahu k ČPZP.

Účel, pro který žadatel toto potvrzení potřebuje, je různý. Mohou to být výběrová řízení, veřejné zakázky, získání peněžních úvěrů, dokladování k účetní závěrce a internímu auditu. Nebo je potvrzení o bezdlužnosti potřeba pro jednání na úřadech. Instituce jako úřady práce, celní správa, Ministerstvo práce a sociálních věci nebo Národní bezpečnostní úřad si obvykle zajišťují potvrzení u ČPZP „v zastoupení“ žadatelů v rámci zrychlení procesu svého řízení.

Co nastane, když pojišťovna eviduje nedoplatek nebo penále

Povinností pojištěnce je oznámit zdravotní pojišťovně trvání skutečnosti, kdy po celý kalendářní měsíc není plátcem pojistného jako OSVČ a neplatil za něj pojistné ani zaměstnavatel, ani stát. Pokud tuto oznamovací povinnost občan neplnil, případně měl evidovaný nedoplatek na pojistném či penále na veřejném zdravotním pojištění, potvrzení o bezdlužnosti nezíská. Z loni přijatých žádostí jich musela ČPZP zamítnout 6,6 procenta, to je asi 2 500 žádostí.

V případě, že pojištěnec nebo zaměstnavatel má evidovaný nedoplatek na pojistném, penále na veřejném zdravotním pojištění, přistupuje ČPZP k různým formám vymáhání. „Upozorňujeme a vyzýváme k úhradě evidovaného nebo předepsaného nedoplatku výzvou k úhradě, výkazem nedoplatků, poslední upomínkou před vymáháním, a pokud ani v takovém případě není nedoplatek uhrazen, přistoupí ČPZP k vymáhání formou daňové či soudní exekuce,“ uvádí mluvčí Mazurová.

Po zaplacení dluhu na pojistném může pojišťovna prominout penále

Pojištěnec či plátce, jemuž je vyměřeno dlužné pojistné a penále výkazem nedoplatků, má možnost podat žádost o odstranění tvrdosti zákona, aby mu bylo penále prominuto, a to nejpozději do osmi dnů od převzetí výkazu nedoplatků. Podanou žádost o prominutí finanční sankce pojišťovna projedná, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky a ke dni podání žádosti neeviduje nedoplatek na pojistném na veřejném zdravotním pojištění, žadatel nevstoupil do likvidace, ani nebyl podán na jeho majetek insolvenční návrh.

Žádost o prominutí penále do výše 30 000 Kč projednává Komise zdravotní pojišťovny. Pokud vyměřené penále tuto částku přesahuje, projednává žádost Rozhodčí orgán ČPZP.

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna registruje více než 1,3 milionu klientů. Třetí největší zdravotní pojišťovna v zemi má sto poboček po celé republice. Klientům spolu s dostupnou a kvalitní zdravotní péčí nabízí atraktivní příspěvky a programy plné výhod, slev a bonusů.

 

V případě zájmu o další informace kontaktujte prosím

Ing. Elenku Mazurovou, tiskovou mluvčí

tel.: 599 090 182, e-mail: elenka.mazurova@cpzp.cz

aktuální informace na www.cpzp.cz

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.