Kód pojišťovny

Očkování

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k očkování v roce 2024

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k očkování platný k 1. 2. 2024

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE (jde pouze o technickou opravu), zejména:

  • změna ceny u OL 0149868 PREVENAR 13 (z 1 502,72 na 1 448,12 Kč na UHR3),
  • změna ceny u OL 0215956 FSME-IMMUN (z 769,92 na 902,50 Kč),
  • Současně je aktualizována i příloha č. 4 – Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6. března 2023, kde byla ke dni 5. 1. 2024 provedena technická aktualizace dokumentu.

Změny jsou standardně označeny žlutým blokem.

Dovolujeme si Vás upozornit na aktuální Metodický postup k očkování, který obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

V současné době nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

  • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
  • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE k 1. 1. 2024, zejména:

  • změny v očkování s platností od 1. 1. 2024 (novela §30 z. 48/1997 Sb. ZVZP) – viz zákona č. 167/2023 Sb.
  • změny ceny LP v důsledku změny DPH od 1. 1. 2024  – viz zákon č. 349/2023 Sb.
  • do textu Metodiky byla vložena upřesnění k termínu „…do dovršení… věku…“

Změny jsou standardně označeny žlutým blokem.

 Upozorňujeme na změnu v termínech očkování

a) proti HPV infekcím: očkování je hrazeno od dovršení 11 do dovršení 15 let věku.

Zák. č. 48/1997 sb -  § 30, odst. (2) písm. h) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů,

b) proti meningokokovým infekcím: u větších dětí je očkování hrazeno, je-li zahájeno od dovršení  14 do dovršení 16 roku věku. U malých dětí se termíny nemění.

Zák. č. 48/1997 sb -  § 30, odst. (2) písm.b ) bod  6. proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce

 

Odkazy

Metodický postup k očkování platný k 1. 1. 2024

Metodika - příloha 1

Metodika - příloha 2

Metodika - příloha 3

Metodika - příloha 4

Metodika - příloha 5

Metodika - příloha 6

Příloha č. 1:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním ze dne 21. prosince 2022.

Příloha č. 2:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

Příloha č. 3:

Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií)“ ze dne 18. 2. 2019.

Příloha č. 4:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6. března 2023. 22

Příloha č. 5:

Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině ze dne 28. března 2022.

Příloha č. 6:

Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti ze dne 21. listopadu 2022.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.