Kód pojišťovny

Očkování

Informace pro poskytovatele zdravotních služeb k očkování v roce 2024

V metodickém postupu jsou zpracována platná znění § 30 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotní pojištění, vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, Sdělení MZ o antigenním složení očkovacích látek a další dokumenty týkající se distribuce očkovacích látek a provádění očkování. Metodický postup je zpracován ve spolupráci se Svazem zdravotních pojišťoven a se zástupci PL a odborných společností.

Metodický postup k očkování 1. 5. 2024

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE:

 • Změny u OL VAXNEUVANCE od 1. 5. 2024 - 0255391 VAXNEUVANCE nahrazuje kód 0255393 VAXNEUVANCE, který má nahlášeno od 23.04.2024 přerušení dodávek z výrobních důvodů  (Liší se v počtu jehel). Oba kódy v číselníku zůstávají.
 • Změny u OL proti chřipce od 1. 5. 2024 došlo ke změnám ve spektru očkovacích látek proti chřipce a ve výši ENNV
  • 0278989  EFLUELDA TETRA nahrazuje kód 0239064  EFLUELDA   INJ SUS ISP 10X0,7ML s „B“ registrací. (Liší se v názvu). Oba kódy v číselníku zůstávají.
  • ve spektru očkovacích látek proti chřipce došlo také ke změnám ve výši ENNV. Změny jsou standardně označeny žlutým blokem

Metodický postup k očkování od 9. 4. 2024

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE:

 • Z důvodu, ze strany výrobce, ohlášenému ukončení uvádění na trh balení očkovací látky ADACEL POLIO pod SÚKL kódem 0244242, a oznámení o zahájení dodávání této očkovací látky v novém balení očkovací látky ADACEL POLIO pod novým SÚKL kódem 0244241, došlo k doplnění SÚKL kódu 0244241 nového balení dodávané očkovací látky ADACEL POLIO pro účely pravidelného očkováníZ důvodu této došlo v Metodice k doplnění nového SÚKL kódu 0244241 + doplňku názvu u očkovací látky Adacel Polio.  Změny jsou standardně označeny žlutým blokem.

Metodický postup k vykazování očkování od 1. 4. 2024

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE:

ZMĚNA REGISTRACE OČKOVACÍ LÁTKY Apexxnar/Prevenar 20, která byla s platností od 1. 4. 2024 schválena pro dětský věk (použití od 8 týdnů věku)

Změny jsou standardně označeny žlutým blokem. 

 

Dovolujeme si Vás upozornit na aktuální Metodický postup k očkování, který obsahuje veškeré podrobnosti o technickém a administrativním zajištění povinného očkování.

V současné době nadále trvá povinnost zdravotních pojišťoven hradit očkování a očkovací látky, jejichž úhrada je stanovena níže uvedenou platnou legislativou:

 • Vyhlášky č. 537/2006 a č. 299/2010 O očkování proti infekčním nemocem
 • Zákon č. 48/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů- § 30

DŮVOD ZMĚNY/AKTUALIZACE k 1. 1. 2024, zejména:

 • změny v očkování s platností od 1. 1. 2024 (novela §30 z. 48/1997 Sb. ZVZP) – viz zákona č. 167/2023 Sb.
 • změny ceny LP v důsledku změny DPH od 1. 1. 2024  – viz zákon č. 349/2023 Sb.
 • do textu Metodiky byla vložena upřesnění k termínu „…do dovršení… věku…“

Změny jsou standardně označeny žlutým blokem.

 Upozorňujeme na změnu v termínech očkování

a) proti HPV infekcím: očkování je hrazeno od dovršení 11 do dovršení 15 let věku.

Zák. č. 48/1997 sb -  § 30, odst. (2) písm. h) očkování a úhrada léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro očkování proti lidskému papilomaviru, je-li očkování zahájeno od dovršení jedenáctého do dovršení patnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůty stanovené v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce; hrazené očkovací látky schvaluje Ministerstvo zdravotnictví a zveřejňuje je formou sdělení ve Sbírce zákonů,

b) proti meningokokovým infekcím: u větších dětí je očkování hrazeno, je-li zahájeno od dovršení  14 do dovršení 16 roku věku. U malých dětí se termíny nemění.

Zák. č. 48/1997 sb -  § 30, odst. (2) písm.b ) bod  6. proti invazivním meningokokovým infekcím způsobeným meningokokem skupiny B, je-li očkování zahájeno do dovršení dvanáctého měsíce věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce, a skupiny A, C, W, Y, je-li očkování zahájeno od dovršení prvního do dovršení druhého roku věku pojištěnce nebo také je-li zahájeno od dovršení čtrnáctého do dovršení šestnáctého roku věku pojištěnce; hrazenou službou je dále i očkování provedené po uplynutí lhůt stanovených v tomto ustanovení, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek očkovacích látek z důvodu zdravotního stavu pojištěnce

 

Odkazy

Metodický postup k očkování platný k 1. 1. 2024

Metodika - příloha 1

Metodika - příloha 2

Metodika - příloha 3

Metodika - příloha 4

Metodika - příloha 5

Metodika - příloha 6

Příloha č. 7

 

Příloha č. 1:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti pneumokokovým onemocněním ze dne 21. prosince 2022.

Příloha č. 2:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (dále jen „ČVS“) a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývajících z novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

Příloha č. 3:

Doporučený postup péče o pacienty s porušenou či zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismem/asplenií)“ ze dne 18. 2. 2019.

Příloha č. 4:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním ze dne 6. března 2023. 22

Příloha č. 5:

Doporučení odborných společností k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území ČR v důsledku současné krize na Ukrajině ze dne 28. března 2022.

Příloha č. 6:

Stanovisko k používání konjugovaných pneumokokových vakcín pro děti ze dne 21. listopadu 2022.

Příloha č. 7:

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování dětí a adolescentů ve věku 0 – 17 let proti pneumokokovým onemocněním ze dne 10. dubna 2024

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.