Kód pojišťovny

Odměny zdravotníkům

31.05.2021

Vážení poskytovatelé zdravotních služeb,

 

ČPZP rozesílá aktuálně do vašich datových schránek, případně poštou informaci o realizované povinnosti vyplatit „odměny zdravotníkům“ podle dikce Vyhlášky č. 172/2021 Sb. (dále „Kompenzační vyhláška II.), kterou se mění Vyhláška č. 305/2020 Sb. o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále „Kompenzační vyhláška I.“).

Zde si dovolujeme přehledně informovat o tom, jak se ČPZP v segmentech, kde nám tuto povinnost Kompenzační vyhláška II uložila, s ní vypořádává:

  1. ČPZP se na celkové výši vyplacené odměny u konkrétního zdravotnického zařízení nad konkrétním pracovníkem podílí z části a to do výše podílu počtu pojištěnců ČPZP v jednotlivých krajích. Konkrétní přehled podílů pojišťoven na trhu je v závěru tohoto sdělení.
  1. Ve všech dotčených segmentech, s výjimkou lékárenské péče, jsme při výpočtu výše odměny vycházeli z celkového počtu Vámi nahlášených zdravotnických pracovníků, které evidujeme k Příloze č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb k 31. 12. 2020. Platná Kompenzační vyhláška II. nenabízí možnost dodatečných přepočtů nositelů výkonů zpětně.
  1. V segmentu lékárenské péče má ČPZP vycházet z údajů, které jste nahlásili do Národního registru zdravotnických pracovníků vedeném na UZIS za rok 2020. Vzhledem ke skutečnosti, že data jsme prostřednictvím dopisu a souboru obdrželi dopisem MZČR až 17. května 2021 a to ve struktuře, která neodpovídá klasickému členění informací v našem informačním systému (data neobsahují IČZ ani adresu lékárny) je možné, že u části poskytovatelů lékárenské péče nemáme k dnešnímu dni k dispozici všechny validní informace pro výpočet výše odměny u konkrétního IČZ. O těchto problémech a našem postupu informovala ČPZP již představitele segmentu na probíhajícím Dohodovacím řízení a samostatně na jednání ZP sdružených v SZP ČR také prezidenta ČLnK.
  1. Všem výše jmenovaným poskytovatelům, u kterých jsme do těchto dnů byli schopni na základě dodaných údajů (buď ze Smlouvy nebo z dat předaných z MZ ČR) vypočíst odměnu, jsme tak učinili a v termínu do 31.5.2021 ji odesíláme na účet, uvedený ve Smlouvě o poskytování a úhradě zdravotních služeb.

 

V případě nejasností se obracejte optimálně písemně či emailem na příslušného smluvního referenta, kontakt na kterého Vám opakovaně uvádíme na všech zúčtovacích zprávách nebo dopisech ze strany ČPZP.

 

MUDr. Renáta Knorová, MBA

         zdravotní ředitelka

V Praze dne 31.5.2021

 

Koeficient poměru počtu pojištěnců dané pojišťovny v daném kraji

kraj / ZP

VZP

VoZP

ČPZP

OZP

ZPŠ

ZPMV

RBP

Hlavní město Praha

0,6

0,1

0,0

0,2

0,0

0,1

0,0

Jihočeský

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Jihomoravský

0,6

0,1

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

Karlovarský

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Kraj Vysočina

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Královehradecký

0,6

0,1

0,0

0,0

0,1

0,2

0,0

Liberecký

0,7

0,1

0,0

0,1

0,0

0,1

0,0

Moravskoslezský

0,3

0,0

0,3

0,0

0,0

0,1

0,3

Olomoucký

0,4

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,0

Pardubický

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Plzeňský

0,6

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

0,0

Středočeský

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

Ústecký

0,7

0,1

0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

Zlínský

0,6

0,0

0,1

0,1

0,0

0,1

0,1

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.