Preventivní programy - Děti

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Sportovní prohlídka

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí  příspěvek na úhradu sportovní lékařské prohlídky provedené u poskytovatele zdravotních služeb.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Platný členský průkaz sportovního klubu pojištěnce - resp. registrační průkaz sportovce, potvrzení o studiu na sportovní škole (ve sportovní třídě), platné potvrzení o členství ve sportovním klubu - oddílu.
  • Doklad o úhradě

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.