Preventivní programy - Děti

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Prevence trombózy

Přispějeme částkou až 1000 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí a mládeže příspěvek na prevenci trombózy pro dívky od 12 let (příspěvek na genetické vyšetření DNA, které odhalí pravděpodobnost trombofilních komplikací - ve spojení zejména s užíváním hormonální antikoncepce).

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Doklad o úhradě, z dokladu musí být zřejmé, že se jedná o úhradu vyšetření k prevenci trombózy

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.