Preventivní programy - Ženy

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Prevence rakoviny tlustého střeva

Přispějeme částkou až 500 Kč

ČPZP poskytuje příspěvek na prevenci rakoviny tlustého střeva - vyšetření provedené u poskytovatele zdravotních služeb. Příspěvek se vztahuje na všechny metody nehrazené z veřejného zdravotního pojištění - např. Septin9 (z veřejného zdravotního pojištění je hrazena prevence rakoviny tlustého střeva – test na okultní krvácení ve stolici od věku 50 až 54 let je z prostředků v.z.p. hrazeno 1x/rok, od 55 let věku 1x za 2 roky).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.