Preventivní programy - Děti

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Očkování

Přispějeme částkou až 1500 Kč

Příspěvek platí pro všechna očkování proti infekčním onemocněním nehrazená z veřejného zdravotního pojištění.

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí a mládeže ve věku do 17 let včetně příspěvek na preventivní očkování v rámci preventivních programů pro děti a mládež až do výše 1 500 Kč.

Příspěvek je poskytován na kteroukoliv dávku/vakcínu očkovacího cyklu.  

Příspěvek se  nevztahuje na doplatky za očkovací vakcíny (např. Prevenar 13 a Gardasil).

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

  • Číslo účtu:  Výpis z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu popř. jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.). Při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno  
  • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
  • Očkovací průkaz s uvedenou aplikací očkovací látky, dávky nebo potvrzení od lékaře o aplikaci.
  • Doklad o úhradě očkování.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data aplikace, příjem dokladů končí 31.12.2021.