Kód pojišťovny

Preventivní programy - Ženy

Informace

Upozorňujeme na novinky v preventivních programech pro rok 2022:

Nové preventivní programy:


Duševní zdraví - příspěvek až 2 500 Kč pro pojištěnce od 7 let na psychosociální intervenci u kvalifikovaných psychoterapeutů.

Rázová vlna – příspěvek až 500 Kč pro dospělé pojištěnce na terapii rázovou vlnou provedenou u poskytovatele zdravotních služeb.


Krok pro zdraví – příspěvek až 1 000 Kč pro pojištěnce od 18 let při využití krokoměru v aplikaci Zdraví v mobilu


Navýšení příspěvků u oblíbených programů:


Školky a školy v přírodě – příspěvek navýšen na 500 Kč

Rovnátka – příspěvek navýšen na 1 000 Kč

Doplňky stravy – příspěvek navýšen na 500 Kč

Manažerka mateřství – příspěvek navýšen na 2 500 Kč

U programu Letní tábory upravena věková hranice – příspěvek 1 500 Kč na letní tábory je nově určen pro děti od 3 let.

 

Manažerka mateřství

Přispějeme částkou až 2500 Kč

Záleží nám na klidném průběhu Vašeho těhotenství i mateřství. V nabídce preventivních programů ČPZP proto naleznete příspěvky nejen pro Vás, ale i pro Vaše miminko. Na Vaše těhotenství a mateřství přispíváme až 4 500 Kč, můžete tedy využít nejen příspěvek z Programu Manažerka mateřství, ale i další programy:

 • Manažerka mateřství s příspěvkem až 2 500 Kč
 • Žena po porodu s příspěvkem až 1 000 Kč
 • Chůva 24 s příspěvkem až 500 Kč
 • Zdravé dítě s příspěvkem až 500 Kč

Bližší informace o nabídce programů pro maminky a miminka naleznete na https://cpzp.cz/maminky/.  Níže naleznete informace o programu Manažerka mateřství, který využijí ženy v průběhu těhotenství.

Manažerka mateřství

ČPZP poskytuje příspěvek těhotným ženám na klidné mateřství.  V případě vícečetného těhotenství nelze příspěvek navýšit.
Příspěvek je platný pro rok 2022. Pokud tedy pojištěnka začne program čerpat v roce 2022, nebude již mít nárok čerpat příspěvek na dané těhotenství v rámci programu Manažerka mateřství v roce 2023 (pokud pojištěnka program začala čerpat v roce 2021, nemůže již čerpat v roce 2022).

Možnosti čerpání:

 • nadstandardní vyšetření nebo péče u poskytovatelů zdravotnických služeb spojená s těhotenstvím, nehrazená z veřejného zdravotního pojištění a hrazené pojištěnkou, mj.:
  • prvotrimestrální screening (možné alternativy názvu: primotrimestrální screening, screening Downova syndromu, kombinovaný test), z dokladu o zaplacení musí být zřejmé, že se jedná o vyšetření provedené v prvním trimestru těhotenství, resp. až do 14 týdne těhotenství
  • epidurální analgezie (v případech, kdy není aplikován z rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb)
 • kurzy pro těhotné (kurzy týkající se těhotenství, porodu a mateřství zakoupené v průběhu těhotenství), cvičení pro těhotné, plavání pro těhotné, masáže těhotných, psychoprofylaktická příprava těhotných k porodu. Lze akceptovat také doklady o úhradě za on-line aktivity.

Nárok na čerpání příspěvku vzniká za těchto podmínek:

 • v době realizace i nárokování příspěvku musí být žena pojištěna u ČPZP.

Shrnutí - pro čerpání platí hlavní zásady:

 1. 2 500 Kč - příspěvek na rok 2022
 2. 2 500 Kč na jedno těhotenství (pojištěnka, která začala čerpat program v roce 2021, nemůže dočerpat program v roce 2022)
 3. Druhé těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje
 4. Vícečetné těhotenství maximální výši příspěvku nenavyšuje

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz
 • Těhotenský průkaz nebo rodný list (pro případ nárokování programu po porodu)
 • Doklad o  úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2022.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.