Preventivní programy - Dárci

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Příspěvek na vitaminy po každém odběru

Přispějeme částkou až 100 Kč

Dárci krve mohou čerpat příspěvek ve výši 100 Kč na nákup vitaminů dle svého výběru za každý bezpříspěvkový odběr krve nebo krevní plazmy. Vitaminy musí být zakoupeny pouze v lékárně (popř. e-shopu lékárny). Za vitaminy lze považovat i doplňky stravy. Příspěvek se nevztahuje na odběry prováděné za úplatu, např. společností Sanaplasma, Unicaplasma apod.

Příspěvky za darování krve a plazmy je možné kumulovat. V případě kumulace více dokladů lze částku z dokladů sečíst a nechat si proplatit vitaminy i ve vyšší hodnotě. Doklady musí být pořízeny v období leden-prosinec 2021, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce. Týká se odběrů provedených po datu 1.1.2021. Na odběry s dřívějším datem příspěvek poskytnout nelze. Proplaceny budou jen násobky 100 Kč.

Realizace příspěvků:

Příspěvky jsou čerpány převodem na bankovní účet dárci po předložení občanského průkazu, průkazu dárce krve, dokladu o úhradě.

Pojištěnec ČPZP žádající o příspěvek na preventivní program bere na vědomí, že příspěvek na preventivní program bude čerpat pro svou vlastní potřebu.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.