Preventivní programy - Muži

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Erektilní dysfunkce

Přispějeme částkou až 500 Kč

Příspěvek se týká léků na lékařský předpis s léčivou látkou: Avanafil, Sildenafil, Tadalafil, Vardenafil.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě z lékárny 

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.