Preventivní programy - Ženy

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Test COVID-19

Přispějeme částkou až 600 Kč

Upozornění:

Program je k 31.10.2021 ukončen.

  • Doklady o úhradě vystavené od 1. 11. 2021 nelze akceptovat, příspěvek nelze poskytnout.
  • Doklady o úhradě vystavené do 31. 10. 2021 včetně lze k čerpání příspěvku akceptovat. Je nutno dodržet 3 měsíční lhůtu pro doložení dokladů k čerpání.

ČPZP poskytuje v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 příspěvek na test, který si pojištěnci hradí jako samoplátci.

Příspěvek je poskytován na "PCR test", provedený v laboratořích a u poskytovatelů zdravotních služeb. Lze jej čerpat na jeden test realizovaný v roce 2021.
 

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě od poskytovatele zdravotních služeb nebo z laboratoře

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.