Preventivní programy - Ženy

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Respirátory

Přispějeme částkou až 300 Kč

Akce byla ukončena.

ČPZP pro své klienty připravila nový program Respirátory. Jedná se o časově a finančně omezenou akci na měsíc březen.

Termín akce: 1. 3. 2021 – 31. 3. 2021 nebo do vyčerpání finančního limitu 30 mil. Kč (podle toho, která ze skutečností nastane dříve).

Podmínky akce:  Akce byla ukončena.

ČPZP v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 přispívá pojištěncům na zakoupení respirátorů částkou až 300 Kč.

  • Akceptovat lze pouze doklady o úhradě vystavené v období od 1. 3. do 31. 3. 2021.
  • Maximální lhůta pro předložení dokladů o úhradě: do 15. 4. 2021 - a to pouze v případě, že nebude vyčerpán stanovený finanční limit akce. Doklady o úhradě lze kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst.
  • Je akceptován i nákup respirátorů mimo lékárnu.
  • Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že byly zakoupeny respirátory a jaká částka byla na úhradu respirátorů vynaložena.
  • Příspěvek lze využít na zakoupení respirátorů dle vlastní volby, tj. pro možnost příspěvku není určena třída nebo typ respirátorů.

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

  • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
  • Občanský průkaz
  • Doklad o úhradě

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů".