Preventivní programy - Ženy

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Student - Zdravotník

Přispějeme částkou až 2 000 Kč

ČPZP poskytuje od 1. 6. 2021 příspěvek na rozvoj fyzického a psychického fondu pro studenty zdravotnických škol, vyšších odborných škol zdravotnického zaměření a lékařských fakult. Příspěvek mohou uplatnit studenti do 25 let včetně. 

Příspěvek lze poskytnout na doklady o úhradě pořízené nejdříve 1. 6. 2021.

Možnosti čerpání:

Příspěvek je možno čerpat na: pohybové aktivity, masáže, plavání, saunu, preventivní očkování, laserové operace očí, úhradu nákupů v prodejnách optiky (brýlové čočky, kontaktní čočky, brýlové obruby apod.), stomatologickou péči (výkony či výrobky; za  stomatologickou péči lze považovat i dentální hygienu) a úhradu nákupu volně dostupného sortimentu v lékárnách (např. vitaminy, doplňky stravy).

V případě proplácení dokladů z oblasti pohybových aktivit, masáží, plavání a  sauny musí být z účetního dokladu zřejmé, že se jedná o některou z těchto aktivit. Příspěvek na pohybové aktivity lze proplatit jako permanentku i jako jednotlivé vstupy. Příspěvek lze využít i na dobití čipových karet k permanentkám (na dokladu musí být uveden účel vystavení dokladu na výše uvedené aktivity).

Doklady o úhradě lze kumulovat, tzn. lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst. Poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvků:

K čerpání převodem na bankovní účet je nutné předložit:

Z dokladu potvrzující studium musí být jednoznačně zřejmé, že  pojištěnec v roce 2021 studuje/studoval obor/fakultu/školu se  zdravotnickým zaměřením.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.