Kód pojišťovny

Preventivní programy - Ženy

Aktuální informace:

Upozorňujeme na některé novinky v preventivních programech pro rok 2024:
Nové preventivní programy:

BabyGen - příspěvek až 4 000 Kč
pro dospělé pojištěnce na genetické vyšetření před plánovaným těhotenstvím/rodičovstvím.


Další vybrané změny:

Program Krok pro zdraví
příspěvek lze čerpat na sportovní oblečení, sportovní obuv a nově i na regenerační aktivity (např. masáže, sauna, solná jeskyně, fyzioterapie).

Příspěvek z programu Zdravé dítě
lze nově využít i na zakoupení dětských inhalátorů, vč. náhradní dětské masky. Akceptovat lze také doklad o úhradě za on-line edukační kurzy.

Program Žena po porodu
rozšíření možností čerpání příspěvku i na kojící podprsenky, kojenecké váhy a osobní teploměry měřící tělesnou teplotu.

Program Příspěvek na paruku
mohou nově čerpat i pojištěnci s diagnózou alopecie.

Příspěvek z programu Jedeme dál
je nově určen i na zakoupení protetické podprsenky.

Dárci krve
noví dárci, nově ocenění a stávající dárci - mohou nově čerpat příspěvky i na pobyt v kryokomoře.

Zdraví 60+
příspěvek až 500 Kč pro pojištěnce od 60 let – změna názvu (původně Doplňky stravy) a úprava možností čerpání

Celiakie, dědičné metabolické poruchy

Přispějeme částkou až 1000 Kč

ČPZP poskytuje pojištěncům nemocným celiakií příspěvek na bezlepkovou dietu a příspěvek na nízkobilkovinovou dietu pro pojištěnce s dědičnými metabolickými poruchami.

Za dědičné metabolické poruchy považujeme tato onemocnění:

 • fenylketonurie
 • tyrosinémie
 • nemoc javorového sirupu
 • isovalerová acidurie
 • propionová a methylmalonová acidurie
 • homocystinurie
 • poruchy cyklu močoviny
 • glutarová acidurie typ 1

Možnosti čerpání pro nemocné celiakií:

 • Potraviny nebo suroviny, které pojištěnci s celiakií zakoupí v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Příspěvek nebude poskytnut na alkohol, cigarety apod.

Možnosti čerpání pro nemocné s dědičnými metabolickými poruchami:

 • Potraviny nebo suroviny, které pojištěnci s dědičnými metabolickými poruchami zakoupí v prodejnách zdravé výživy nebo v jiných specializovaných prodejnách, příp. přes specializované webové stránky.

 • Příspěvek nebude poskytnut na alkohol, cigarety apod.

K čerpání lze doložit i více dokladů o úhradě a částku z dokladů sečíst (tzn. doklady o úhradě lze kumulovat). Doklady musí být pořízeny v roce 2024, poslední, resp. nejnovější z dokladů nesmí být starší než 3 měsíce.

Realizace příspěvku:

Při prvním čerpání je nutno ověřit, že pojištěnec má diagnózu celiakie/dědičnou metabolickou poruchu - formulář Potvrzení lékaře nebo doložením lékařské zprávy o diagnóze (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii/DMP v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat).

K čerpání převodem na bankovní účet je nutno předložit:

 • Číslo účtu: výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo průkazní kartička k bankovnímu účtu, popř. jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.). Při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno.

 • Občanský průkaz 

 • Doklad o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2024.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.