Preventivní programy - Děti

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Diabetes

Přispějeme částkou až 500 Kč

Příspěvek na prevenci zhoršení diabetu

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí příspěvek na produkty pro diabetiky na:

 • veškeré produkty pro diabetiky z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb nad rámec úhrad z veřejného zdravotního pojištění, např na:
  - dezinfekci kůže před odběrem krve k zjištění hodnoty glykemie pomocí glukometru či k dezinfekci kůže před aplikací inzulínu
  - nákup testovacích proužků pro zjištění glukózy/ketonů v moči
  - nákup příslušenství k inzulínové pumpě (baterie, zásobníky inzulínu)
  - diagnostické proužky pro stanovení hodnot glukózy v krvi, zakoupené nad rámec hrazeného množství
  - jehly
  - glukometr
  - port pro aplikaci inzulinu
  - senzory k přístroji na kontinuální měření glykemie (včetně čtečky)
 • přístrojovou pedikúru: příspěvek lze poskytnout jen na doklad vystavený provozovatelem uvedeným na seznamu http://www2.podiatrie.cz/cz/registr-cps/registr-poskytovatelu-sluzeb/

Realizace příspěvku:

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Číslo účtu: průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)
 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkaze uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce – dítěte nebo rodný list)
 • Doklad o úhradě z lékárny nebo z prodejny zdravotnických potřeb

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.