Preventivní programy - Děti

Informace
Program Test COVID – 19 je k 31.10.2021 ukončen.

Celiakie, dědičné metabolické poruchy

Přispějeme částkou až 1000 Kč

ČPZP poskytuje zákonným zástupcům dětí nemocných celiakií příspěvek na bezlepkovou dietu a příspěvek na nízkobilkovinovou dietu pro děti s dědičnými metabolickými poruchami.

Za dědičné metabolické poruchy považujeme tato onemocnění:

 • fenylketonurie

 • tyrosinémie

 • nemoc javorového sirupu

 • isovalerová acidurie

 • propionová a methylmalonová acidurie

 • homocystinurie

 • poruchy cyklu močoviny

 • glutanová acidurie typ 1

Možnosti čerpání pro nemocné celiakií:

 • Bezlepkové potraviny: veškeré potraviny, které patří do oblasti bezlepkové diety a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Bezlepkové suroviny: veškeré suroviny, ze kterých se bezlepkové potraviny, patřící do oblasti bezlepkové diety, připravují a jsou zakoupené v lékárně, prodejně zdravé výživy nebo ve speciálním oddělení bezlepkových potravin v hypermarketech nebo jiných prodejnách a na specializovaných webových stránkách.

 • Z dokladu o úhradě musí být jednoznačně zřejmé, že se jedná o bezlepkovou potravinu nebo surovinu (prokazatelné označení na dokladu).

Možnosti čerpání pro nemocné s dědičnými metabolickými poruchami:

 • Nízkobílkovinné potraviny nebo suroviny pro výrobu potravin pro nízkobílkovinnou dietu– potraviny nebo suroviny zakoupené v prodejnách zdravé výživy nebo v jiných specializovaných  prodejnách, příp. přes specializovaných webové stránky, pokud jsou na pokladním dokladu prokazatelně označeny - označením PKU nebo „nízkobílkovinná potravina“.

Příklad produktů pro nízkobílkovinnou dietu:

Realizace příspěvku:

Při prvním čerpání je nutno ověřit, že dítě má diagnózu celiakie - formulář Potvrzení lékaře (v případě, že pojištěnec již příspěvek na celiakii/DMP v minulosti čerpal, není nutno formulář předkládat).

K čerpání převodem na bankovní účet zákonného zástupce dítěte je nutné předložit:

 • Doložení čísla účtu: výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo průkazní kartička k bankovnímu účtu, popř. jiná prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.). Při opakovaném čerpání na totožný bankovní účet již není vyžadováno.

 • Občanský průkaz zákonného zástupce dítěte (v případě, že dítě není v občanském průkazu uvedeno, nutno předložit i průkaz pojištěnce - dítěte nebo rodný list).

 • Doklad o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 3 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2021.