Kód pojišťovny

Prohlášení o přístupnosti

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek www.cpzp.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.cpzp.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nesouladu se zákonem o přístupnosti:

Některé obrázky článků neobsahují alternativní text (Kritérium 1.1.1 Netextový obsah)

Některé odkazy neobsahují identifikaci jejích účelu ve formě popisku (Kritérium 2.4.4 Účel odkazu (v kontextu))

Na uvedení do souladu se zákonem pracujeme. Předpokládáme splnění podmínek během roku 2024.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 24.11.2023

Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby byly tyto stránky bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud ale i přesto na našich webových stránkách najdete nějaký rozpor s pravidly pro přístupnost nebo je pro Vás nějaká část našeho webu obtížně vnímatelná, napište nám prosím email na adresu posta@cpzp.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.cz

 

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.