Kód pojišťovny

Úhrada očkování rizikových pojištěnců - hrazeno od 1. 1. 2018

 

V souladu s novelou zákona č. 48/1997 Sb., § 30 odst. 2, písm. b), bodem 7., je hrazenou službou očkování proti invazivním meningokokovým infekcím, pneumokokovým infekcím, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b a proti chřipce, a to u pojištěnců s porušenou nebo zaniklou funkcí sleziny (hyposplenismus nebo asplenie), pojištěnců po autologní nebo allogenní transplantaci kmenových hemopoetických buněk, pojištěnců se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, nebo u pojištěnců po prodělané invazivní meningokokové nebo invazivní pneumokokové infekci.

očkování proti meningokokovým nákazám: kombinace vakcín Menveo (od 2 let věku)nebo Menquadfi (od 12 měsíců věku) nebo Nimenrix (od 9 týdnů věku)  +  Trumenba (od 10 let věku) nebo Bexsero

očkování proti hemofilovým nákazám: vakcína Hiberix

očkování proti pneumokokovým nákazám 

K dispozici jsou  pneumokokové vakcíny – Synflorix, Prevenar 13 nebo  Pneumovax 23.

Úhrady vakcín :

  • děti do 2 let věku:  Prevenar 13 nebo Synflorix - vakcíny hrazeny částkou 998,68 Kč
  • děti 2-5 let : Prevenar 13, Synflorix nebo Pneumovax 23 – všechny vakcíny hrazeny částkou 610,09 Kč
  • věk od dovršení 5 do dovršení 65 let: Prevenar 13 nebo  Pneumovax 23 – u obou úhrada 610,09 Kč

očkování proti chřipce:

k dispozici jsou 2 plně hrazené vakcíny Vaxigrip Tetra a Influvac Tetra.

Povolení cookies

V ČPZP používáme cookies a jiné technologie za účelem poskytování našich služeb, vylepšení vašeho uživatelského zážitku, analýzy používání našich stránek a při cílení reklamy.