Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 10. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byl vykázán diagnostický kód J45 a J44 dle MKN-10, a u kterých byl zároveň vykázán alespoň jeden z  ATC kódů uvedených v žádosti v období od roku 2016 až do roku 2020.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.