Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 18. 9. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů uvedených v žádosti za období duben 2020 až červen 2020 dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument