Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 2. 8. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí anonymizovaného dokumentu č.j. 140764/2002/1.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument