Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 10. 2020

Předmět žádosti:

Informace o pojištěncích, u nichž byl v období od roku 2017 do roku 2020 vykázán alespoň 2x diagnostický kód E11 – diabetes mellitus 2. typu dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.