Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 27. 11. 2020

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu uhrazených jednotek léků za období leden 2020 – září 2020 pro léčivé přípravky specifikované v příloze.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument