Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 1. 2021

Předmět žádosti:

Počet zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů a struktury uvedené v žádosti za období prosinec 2019 – listopad 2020.

 

Sdělená informace:

viz přiložený dokument