Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 5. 2. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtech pacientů, úhradách za léčivé přípravky, zdravotnických prostředcích a zvlášť účtovaných léčivých přípravcích dle struktury specifikované v žádosti za období 2018 a 2019. 

Sdělená informace:

viz přiložený dokument