Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 4. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o zdravotnických prostředcích dle struktury specifikované v žádosti za rok 2020.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument