Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 21. 7. 2021

Předmět žádosti:

Informace o výši poskytnuté částky na odměny pro zdravotnické pracovníky dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 172/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020, která byla vyplacena poskytovateli zdravotních služeb Andělé stromu života, p. s., IČO 03632661.

 

Sdělená informace:

Poskytovateli zdravotních služeb Andělé stromu života, p. s., IČO 03632661, byla Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou vyplacena kompenzační odměna v celkové výši 469 387,13 Kč.