Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 8. 2. 2021

Předmět žádosti:

Anonymizovaná data o pacientské kohortě v rámci pojištěnců České průmyslové zdravotní pojišťovny definované léčbou přípravky z ATC skupiny C: kardiovaskulární systém, dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.