Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 4. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků České průmyslové zdravotní pojišťovně dle jednotlivých SÚKL kódů ATC skupiny N05AH03 za období leden 2019 – únor 2021 v požadované struktuře.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument