Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 12. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu unikátních pojištěnců, u kterých byly za rok 2019 vykázány jednotlivými poskytovateli zdravotních služeb chirurgické výkony v souvislosti s diagnózou Crohnova nemoc.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument