Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 1. 7. 2021

Předmět žádosti:

Poskytnutí dat o zvlášť účtovaných léčivých přípravcích za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2021 dle struktury uvedené v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.