Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 10. 7. 2020

Předmět žádosti:

Informace o objemu uhrazených léčivých přípravků, objemu zdravotnických prostředků a objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely dle struktury specifikované v žádosti, za období leden 2019 až březen 2020.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.