Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 12. 5. 2021

Předmět žádosti:

Informace o celkovém počtu ze strany České průmyslové zdravotní pojišťovny uhrazených jednotek léků za období leden 2021 – březen 2021 pro léčivé přípravky specifikované v příloze žádosti.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument