Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 1. 2021

Předmět žádosti:

Data o proočkovanosti spalniček, černého kašle a tetanu v kategoriích dětí (0 - 18 let) a dospělých (19 - 110 let) za časové období 2009 -2019. 

Sdělená informace:

viz přiložený dokument