Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 11. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu zdravotnickým zařízením vykázaných balení léků dle jednotlivých SÚKL kódů ATC skupiny G03DB08 za období leden 2019 až září 2020.

Sdělená informace:

viz příložený dokument