Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 4. 2021

Předmět žádosti:

Informace o anonymizovaném registru pojištěnců obsahující demografické údaje věk a pohlaví za rok 2019, anonymizovaný registr pojištěnců obsahující příslušnost k PCG skupině za rok 2019 a anonymizovaná data o celkových individuálních nákladech pojištěnců za rok 2019.

Sdělená informace:

Informace poskytnutá částečně, viz přiložený dokument