Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 13. 8. 2020

Předmět žádosti:

Seznam specializovaných pracovišť – center se Zvláštní smlouvou ve smyslu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 63/2007, o úhradách léčiv a PZLÚ, jejichž preskripce je omezena na specializované pracoviště – centra se zvláštní smlouvou se zdravotními pojišťovnami.   

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu