Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 10. 2020

Předmět žádosti:

Informace o počtu a hodnotě úhrad léčivých přípravků uhrazených na základě kladně schválené žádosti dle § 16 zákona č. 48/1997 Sb. dle struktury specifikované v žádosti.

Sdělená informace:

v přiloženém dokumentu