Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 6. 2021

Předmět žádosti:

1. Informace o objemu uhrazených léčivých přípravků v období leden 2019 až březen 2021 - počet, specifikaci a typ úhrady uhrazených léčivých přípravků (lékařský recept / zvlášť účtovaný léčivý přípravek) dle struktury uvedené v žádosti.

2. Informace o objemu uhrazených zdravotnických prostředků v období leden 2019 až březen 2021 dle struktury uvedené v žádosti.

3. Informace o objemu uhrazených potravin pro zvláštní lékařské účely v období leden 2019 až březen 2021 dle struktury uvedené v žádosti.

Sdělená informace:

Vzhledem k velkému objemu poskytnutých dat jsou tyto informace uloženy na Útvaru pro personálně právní vztahy České průmyslové zdravotní pojišťovny.