Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 2. 2021

Předmět žádosti:

Informace o dostupnosti registrujících poskytovatelů zdravotních služeb v oborech všeobecné lékařství, praktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví za jednotlivé okresy v Ústí nad Labem.

Sdělená informace:

Požadované informace lze vyhledat prostřednictvím veřejného zdroje https://nrpzs.uzis.cz/index.php?pg=home--download.