Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 15. 4. 2021

Předmět žádosti:

Informace o počtu provedených výkonů v jednotlivých měsících od ledna 2016 do prosince 2020 podle kódů uvedených v žádosti a podle okresů (případně krajů) bydliště pojištěnců.

Sdělená informace:

viz přiložený dokument